VÍta vás reformovaný cirkevný zbor v ždani

KONTAKTY

Mgr. Barbara Beranová

farárka reformovaného cirkevného zboru v Ždani
fotka MGR

Telefón: 055 305 16 87

Email: info@zdanarcz.sk

Mgr. Irena Bittóová

kurátorka a katechétka reformovaného cirkevného zboru v Ždani
aaaa

Telefón: 0903 531 456

Email: irenabittoova@gmail.com

Je možnosť prispievať na Božiu slávu a chod nášho zboru na bankový účet nášho cirkevného zboru

Bankové údaje

IBAN: SK5809000000005030906578

Konštantný symbol: 0558

Variabilný symbol: 2020

QR platba pre mobilné bankovníctvo

Doplňte iba čiastku, všetko ostatné už bude vyplnené

qr platba