VÍta vás reformovaný cirkevný zbor v ždani

HODINY NÁBOŽENSTVA PRE DETI

Milé deti,

 

vítam vás takto pred Vianocami na našich internetových stránkach. Pridala som pre Vás krátku audionahrávku s vianočným príbehom o narodení nášho Spasiteľa Pána Ježiša Krista – pretože práve o Ňom Vianoce sú a nikdy na to nemôžeme zabúdať! On je náš Záchranca! Boh sa stal človekom – až tak sa znížil, aby nás všetkých zachránil. Na tom môžeme vidieť ako veľmi nás miluje 😊

 

Dnes vám už nedávam žiadne testíky ani kvízy.

 

Prajem Vám krásne a Bohom požehnané vianočné sviatky a s nimi spojené dlhé prázdniny! A ak sa budete niekedy nudiť, môžete kľudne nakresliť nejaký obrázok o vianočnom príbehu z Biblie a poslať mi ho 😊

Milé deti,

 

dnes budeme preberať ďalší zaujímavý biblický príbeh o Božom prorokovi Eliášovi. Prosím, vypočujte si nahrávku a počúvajte ju pozorne, aby ste si toho čo najviac zapamätali. Po vypočutí nahrávky si s pomocou Biblie (1. Kniha Kráľovská , kapitola 18) vypracujte kvíz. 

 

Nech sa Vám darí!

Milé deti,

 

na začiatok dnešnej náboženskej chvíľky si prosím vypracujte "rýchlotestík" na otestovanie vašich vedomostí o Abrahámovom príbehu. Verím, že budete vedieť odpovedať na každú otázku 🙂 Potom si zapnite nahrávku. Začneme preberať novú tému. Niečo si povieme o prorokovi Eliášovi. Po vypočutí nahrávky potom vypracujte jednoduchý pracovný list zameraný na Eliáša a príbeh o vdove zo Sarepty.

 

Majte požehnaný čas!

Milé deti,

 

verím, že sa máte dobre a ste zdraví. Dnes si niečo povieme o Abrahámovom synovcovi Lótovi a o záhube dvoch miest - Sodomy a Gomory, v blízkosti ktorých Lót žil. Vypočujte si prosím nahrávku, vyplňte kvíz s otázkami a môžete sa zahrať obľúbenú hru s kartičkami, podľa ktorých jeden nakreslí určitú časť príbehu a druhý má uhádnuť, čo nakreslil.

 

Prajem Vám požehnané učenie i príjemnú zábavu pri hre.

Milé deti,

 

vypočujte si audio nahrávku, v ktorej čítam príbeh o praotcovi Abrahámovi, o Božom zasľúbení pre neho i o narodení toho zasľúbeného Abrahámovho syna – Izáka. Po vypočutí nahrávky si v Biblii, v 1. Knihe Mojžišovej, zvanej tiež Genezis, vyhľadajte kapitolu 18 a prečítajte si verše 1-15. Po prečítaní si vypracujte pracovný list k preberanej téme (Porovnaj sa s Abrámom) a na záver sa zahrajte hru, v ktorej podľa priložených kartičiek znázornite jednu z udalostí Abrahámovho života. Ak to nebudete vedieť znázorniť, môžete to nakresliť (hrá sa to v dvojiciach alebo v skupinách, jeden ukazuje/kreslí, ostatní hádajú).

 

Prajem Vám požehnané učenie i príjemnú zábavu pri hre.