VÍta vás reformovaný cirkevný zbor v ždani

Nedeľné bohoslužby

Dopoludnia o 9:00 hod

Popoludní o 14:00 hod

 

Biblické hodiny

Štvrtok o 18:00 hod

 

prosím zvoľte si nasledujúce kapitoly

info@zdanarcz.sk

Mýtna 36/45, 044 11 Ždaňa