o nás

sviatky reformovanej kresťanskej cirkvi na slovensku

Nedeľa - náš najväčší sviatok, deň vzkriesenia Pána Ježiša Krista
Kvetná nedeľa - svätíme na pamiatku slávnostného príchodu Pána Ježiša Krista do Jeruzalema
Veľký piatok - svätíme na pamiatku utrpenia a smrti Pána Ježiša Krista na kríži
Veľká noc - svätíme na pamiatku vzkriesenia Pána Ježiša Krista
Nanebovstúpenie Pána - slávime na pamiatku vyzdvihnutia Pána Ježiša Krista v oblaku do neba
Svätodušné sviatky - svätíme na pamiatku vyliatia Ducha Svätého
Trojičná nedeľa - oslavujeme trojjediného Boha Otca, Syna, Ducha Svätého
31.október - Deň reformácie - historický sviatok
Vianoce - svätíme na pamiatku narodenia Ježiša Krista
Nový rok - občiansky sviatok
[MEC id="573"]

info@zdanarcz.sk

Mýtna 36/45, 044 11 Ždaňa