VÍta vás reformovaný cirkevný zbor v ždani

Služby Božie

Nedeľa o 9:00 hod

Utorok o 18:00 hod (okrem letných prázdnin)

 

Konfirmačná príprava

Pondelok o 16:00 hod (okrem letných prázdnin)

Posuň dole pre oznamy

OZNAMY

.

Milí bratia a milé sestry,

 

počas tohtoročnej jesene sme v areáli nášho kostola, pozdĺž plotu, vysadili tuje, ktoré budú plniť hneď niekoľko funkcií – estetickú, protihlukovú a „filtračnú“, nakoľko sa nachádzame v tesnej blízkosti rušného cestného ťahu. Ďakujeme našim bratom a sestrám, ktorí sa na výsadbe podieľali a vyprosujeme pre nich Božie požehnanie. Fotky z brigády nájdete v galérii:

.

Milí bratia a milé sestry,

z Božej milosti sa v nedeľu, 9. októbra 2022, konali v našom kostole slávnostné ďakovné služby Božie pri príležitosti 800-tého výročia prvej písomnej zmienky o obci Ždaňa. Ďakovali sme Pánu Bohu za všetky dobrodenia, ktorými zahŕňal našich predkov a ktorými obdarúva aj nás. V modlitbách sme prosili za to, aby sme nezabúdali na svoju vieru a boli ľuďmi stále lepšími a Bohu milými. Na bohoslužbách sa účastnili aj naši spolubratia a spolusestry rímsko-katolíckej cirkvi, p. starosta Ing. Ján Kokarda, ako aj poslanci obecného zastupiteľstva. Fotky z udalosti nájdete pod príspevkom.