VÍta vás reformovaný cirkevný zbor v ždani

Nedeľné bohoslužby

Dopoludnia o 9:00 hod

Popoludní o 14:00 hod

 

Biblické hodiny

Štvrtok o 18:00 hod

 
Úvahy 27. 2. 2020 - Jk 3,13-18

Ukáž tichú a pokornú múdrosť a tým povieš viac.

 

Pokiaľ z vás tryská len zahorknutá rivalita, nadutosť a neznášanlivosť, nemá to s múdrosťou zhora nič spoločné. To je potom zase len to horlivé rozprávanie o Bohu a v Božom mene, namiesto toho, aby ste počúvali, čo Boh hovorí.

 

Pravá múdrosť je otvorenosť počúvať tých druhých. Otvorenosť k dialógu a poznávaniu z dialógu. Múdrosť zhora nie je uzavretosť vlastného poznania, ale schopnosť počúvať, čo vlastne hovoria tí druhí a ako to myslia.

 

Múdrosť zhora resp. ovocie spravodlivosti majú vlastne tí, ktorí pôsobia pokoj a tí, ktorí pôsobia pokoj budú raz nazvaní synmi Božími.

 

Úvahy 20. 2. 2020 - Jk 3,1-12

Viera sa má pustiť do života, ale nie v tom zmysle, že budeme všetkých naokolo dirigovať a moralizovať, ako sa čo má robiť podľa tej našej viery správne.

 

Kto šliapne vedľa v tom, čo hovorí, kto chce poučovať iných a poučuje zle – ten môže napáchať ďalekosiahle škody.

 

Slovo môže sfanatizovať davy a zapáliť požiar. Alebo môže vyvolať hádku, spor a nakoniec možno aj vojnu.

 

Jazyk je niečo, na čom sa podieľame, ale zároveň niečo, čo však nemáme tak úplne pod vlastnou kontrolou.

 

Jakub svojich poslucháčov nabáda: musíte sa rozhodnúť, aké ovocie chcete do sveta prinášať: žehnanie alebo preklínanie. Milosrdenstvo alebo nevraživosť.

 

Úvahy 13. 2. 2020 - Jk 2,14-26

Aby nám viera na niečo bola, musí dostať šancu, musí byť pustená do skutočného života.

 

Pokiaľ máme nejakú vieru len doma vo vitríne, ale v skutočnosti na ňu nespoliehame a rozhodujeme sa inak, potom nás tá viera ťažko môže spasiť.

 

Pokiaľ máme vieru zatvorenú do kostola a v skutočnom živote jej veľmi nedôverujeme, potom sa v ňom nemá ani šancu osvedčiť.

 

Nie je možné povedať „ty máš vieru a ja mám skutky.“ Viera bez dopadu do skutočného života je defektná a nečinná. Bez realizácie nie je mysliteľná.

Úvahy 6. 2. 2020 - Jk 2,1-13

 

Zákon slobody = milosrdenstvo a láska.

 

Naplnením Zákona je láska, resp. milosrdenstvo. Kto je teda milosrdný ku všetkým, ten už tú rovnováhu má a má aj šancu ju nestratiť. Avšak kto sa previní práve proti tomuto, skutočne to všetko zbúra.

 

Kráľovský zákon je milovanie všetkých. Je to zákon, ktorý odpovedá Božiemu kráľovstvu.

 

Buď spoliehate na rovnaké hodnoty ako Ježiš, alebo to čo máte nie je „ježišovská“ viera.

Úvahy 30. 1. 2020 - Jk 1,17-27

Od Boha pochádza len čisté a nemenné dobro, v našom prevedení však to dobro zapadá aj do tieňa a teda sa mení.

 

Áno, existuje niečo ako nespravodlivosť v živote, ale Božiu spravodlivosť nepresadíme tým, že sa budeme zlostiť a hnevať. Riešením je, aby sme sa vracali ku koreňom, aby sme hľadali slovo, ktoré nás zrodilo a ktoré nás môže podržať, aby sme podnikli akúsi cestu k počiatkom, k tomu, čomu veríme.

 

A všetko sa to točí len okolo slova, ktoré Boh vyslovil a pri ktorom sa človek najprv musí stíšiť, aby ho neprekričal.

 

Ten, kto sa spozná v Božom milosrdenstve, kto aspoň trochu pochopí, že Boh je milosrdný, toho to ovplyvní aj v jeho živote. To znamená, že začne byť tiež milosrdný. V opačnom prípade, by sa jednalo o zábudlivého poslucháča.

 

Ale práve nenápadné a nepopulárne milosrdenstvo je však pre Jakuba čisté náboženstvo, ktoré sa vymyká poškvrne sveta.

Úvahy 23. 1. 2020 - Jk 1,9-16

 

Ponížený má však charakterizovať niekoho, kto sa nielen trápi pre svoju chudobu, ale kvôli rozšírenému názoru na bohatstvo ako požehnanie tiež niekoho, komu, ako sa môže zdať, Boh nežehná. A podľa Jakuba sa práve taký človek nemá trápiť, ale naopak chváliť požehnaním.

 

Až hriech je skutočné zlo, ktoré pôsobí deštrukciu. A hriech človeku nikto nikdy nespôsobí zvonku. Zvonku môžu prísť ťažké veci, ktoré sa možno aj ťažko prežívajú, ale to ešte nie je samo o sebe zlo. To je výzva, s ktorou sa musíme nejak vyrovnať. To čo je rozhodujúce sa odohráva vo vnútri.

 

Zlo nepochádza od Boha ani od diabla, na začiatku si na to ľudia stačia celkom sami. Lenže potom, už na to nestačia vôbec.

Úvahy 16. 1. 2020 - Jk 1,1-8

 

Majte radosť, keď sa dostanete do problémov a trebárs aj do bezvýchodiskových situácií, pretože v nich si aspoň otestujete, či to, čomu veríte, stojí za tú vieru.

 

Skúsenosť, že sme prešli utrpením alebo zúfalstvom a to, čomu veríme nás podržalo, by mala mať ten efekt, že sa staneme skutočnými a úplnými ľuďmi.

 

Človek môže prejsť ťažkými skúškami tak, že ho niečo podrží - jeho viera, jeho presvedčenie. Alebo tiež nič také nemá, ale to čo prežil, ho vedie k hľadaniu nejakého zmyslu.

info@zdanarcz.sk

Mýtna 36/45, 044 11 Ždaňa