VÍta vás reformovaný cirkevný zbor v ždani

Nedeľné bohoslužby

Dopoludnia o 9:00 hod

Popoludní o 14:00 hod

 

Biblické hodiny

Štvrtok o 18:00 hod

 

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV 2021

Milí bratia a milé sestry,

 

každoročne a tradične v januári prebieha týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Ani tento rok 2021 nie je výnimkou. Kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii sa však ekumenické bohoslužby nemôžu konať verejne a preto Vás všetkých pozývam k čítaniu zamyslení a k modlitbám, v priložených materiáloch, ktoré boli vypracované pre tento účel.

 

Tohtoročnou témou týždňa modlitieb je „Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia“ Jn 15, 5-9. V tomto neľahkom období, ktoré teraz všetci prežívame, je možno ešte viac ako inokedy potrebné, aby sme ako kresťania boli súdržní v modlitbách. Preto neustávajme, modlime sa a duchovne napredujme. Zostávajme v Kristovej láske a nech je nám Náš Pán vždy nablízku...