VÍta vás reformovaný cirkevný zbor v ždani

FOTOGALÉRIA

Pokládka zámkovej dlažby + betónovacie práce v okolí fary 2021

9.8.2021 – Pondelok: Chodník před farou + úprava terénu

Balogh Ondrej
Bittó Vladimír
Mgr. Beranová Brabara
Bc. Beran Jan, DiS.
Mgr. Hrubovská Monika
Hrubovský Jaroslav
Fekete Vladimír

10.8.2021 – Utorok: Chodník od kostola na fare + betónovanie a úprava terénu od záhrady

Gergely Bartolomej
Balogh Ondrej
Bittó Vladimír
Mgr. Beranová Brabara
Bc. Beran Jan, DiS.
Mgr. Hrubovská Monika
Hrubovský Jaroslav
Fodorová Elena
Zlacký Marek
p. Vaško

11.8.2021 – Streda: Chodník od zahrady na fare + betónovanie svahu záhrady

Bartók Imrich
Gaľa Ján
Bittó Vladimír
Fodorová Elena
Mgr. Beranová Brabara
Bc. Beran Jan, DiS.
Mgr. Hrubovská Monika
Hrubovský Jaroslav

12.8.2021 – Štvrtok: Betónovanie oporného múru

Bartók Július
Bartók Imrich
Gaľa Ján
Bittó Vladimír
Fodorová Elena
Gergely Bartolomej
Mgr. Beranová Brabara
Bc. Beran Jan, DiS.
Mgr. Hrubovská Monika
Hrubovský Jaroslav
Droppa Slavomír
Droppa Patrik
Mgr. Bittóová Irena

13.8.2021 – Piatok

Gergeľ František
Fodorová Elena
Bittó Vladimír
Bc. Beran Jan, DiS.
Mgr. Hrubovská Monika
Hrubovský Jaroslav

14.8.2021 – Sobota

Gergely Bartolomej
Bittó Vladimír
Fodorová Elena
Hrubovský Jaroslav
Mgr. Beranová Brabara
Bc. Beran Jan, DiS.
Mgr. Hrubovská Monika